PRIA

OÜ Sanlind on ehitanud aastatel 2016-2018 meetme 4.1 abil:

  1. kuivati ja selle tarbeks kuivatiseadmed
  2. vabapidamisel ettekasvatuskanala hoone
  3. vabapidamiskanalate nr. 4 ja nr. 5 hooned

Toetatava tegevuse eesmärgiks oli parandada munakanade pidamistingimusi.

PRIA toetab vabapidamisel munakanade kasvatamist.